Kotek Filon pozdrawia ze swojego domku

Dziękujemy Pani Katarzynie za adopcję kocurka.