Zarząd

Marta Michalak – Prezes Zarządu

Maria Jolanta Obrębska – Zastępca Prezesa Zarządu

Ewa Graniak-Wosinek – Sekretarz Zarządu

Aldona Barbara Roguszewska – Skarbnik Zarządu

Tadeusz Grzywaczewski – Członek Zarządu

Mariusz Trościańczyk – Członek Zarządu

REGON: 061421665
KRS: 0000419211
NIP: 5381852664